Khác biệt giữa các bản “Băng Tâm”

*Asia 51: Cái Cò (Nguyệt Ánh)
*Asia 50: Từ Đó Em Buồn (Trần Thiện Thanh)
*Asia 49: Liên khúc Trăng Tàn Trên Hè Phố & Những Ngày Xưa Thân Ái (Phạm Thế Mỹ) với ''Đặng Thế Luân''
*Asia 48: Liên khúc Gõ Cửa (Mạnh Quỳnh) & Căn Nhà Ngoại Ô (Anh Bằng) với ''Mạnh Đình''
*Asia 47: Truyện Kiều (Anh Bằng) với ''Mạnh Đình''