Khác biệt giữa các bản “Họ người Việt Nam”

Đã lùi về phiên bản 23558727 bởi LitiLiti (thảo luận). (TW)
(Đã lùi về phiên bản 23558727 bởi LitiLiti (thảo luận). (TW))
== Các họ khác của người Việt và họ người sắc tộc thiểu số Việt Nam==
=== Lịch sử họ người dân tộc thiểu số Việt Nam ===
[[Họ]] của các cư dân thuộc các sắc tộc thiểu số bản địa ở Việt Nam, thường bắt nguồn từ [[Đạo thờ vật tổ|tín ngưỡng thờ vật tổ (tô-tem)]]<ref>[http://baonghean.vn/mien-tay-nghe-an/201308/nhung-dong-ho-dan-toc-thieu-so-tieu-bieu-bai-cuoi-van-hoa-dong-ho-trong-dong-chay-hom-nay-344823/ Văn hóa dòng họ trong dòng chảy hôm nay, báo Nghệ An, ngày 26 tháng 8 năm 2013.]</ref>.
 
=== Danh sách họ khác ít phổ biến hơn của người Việt Nam ===
Khoảng 10% dân số Việt Nam còn lại có thể có các họ sau (xếp theo thứ tự chữ cái):
 
{| class="wikitable"
|-
! colspan=12| Một số họ người Việt khác
|-
| [[An (họ)|An]]
| [[Ánh (họ)|Ánh]]
| [[Ân (họ)|Ân]]
| [[Âu Dương|Âu]]
| [[Ấu (họ)|Ấu]]
| [[Bá (họ)|Bá]]
| [[Bạc (họ)|Bạc]]
| [[Bạch (họ)|Bạch]]
| [[Bàng (họ)|Bàng]]
| [[Bành]]
| [[Bảo (họ)|Bảo/Bửu]]
| [[Bế (họ)|Bế]]
|-
| [[Bì (họ)|Bì]]
| [[Biện (họ)|Biện]]
| [[Bình (họ)|Bình]]
| [[Bồ (họ)|Bồ]]
| [[Ca (họ)|Ca]]
| [[Cái (họ)|Cái]]
| [[Cam (họ người)|Cam]]
| [[Cao (họ)|Cao]]
| [[Cát (họ)|Cát]]
| [[Cầm (họ)|Cầm]]
| [[Cấn (họ)|Cấn]]
| [[Chế (họ)|Chế]]
|-
| [[Chiêm (họ)|Chiêm]]
| [[Chu (họ)|Chu/Châu]]
| [[Chung (họ)|Chung]]
| [[Chương (họ)|Chương]]
| [[Chử]]
| [[Cổ (họ)|Cổ]]
| [[Cù (họ)|Cù]]
| [[Cung (họ)|Cung]]
| [[Cự]]
| [[Dã (họ)|Dã]]
| [[Danh (họ)|Danh]]
| [[Diêm (họ)|Diêm]]
|-
| [[Doãn]]
| [[Dư]]/ Diệp
| [[Đàm (họ)|Đàm]]
| [[Đan (họ)|Đan]]
| [[Đào (họ)|Đào]]
| [[Đậu (họ người)|Đậu]]
| [[Điền (họ)|Điền]]
| [[Đinh (họ)|Đinh]]
| [[Đoàn (họ)|Đoàn]]
| [[Đôn (họ)|Đôn]]
| [[Đồng (họ)|Đồng]]
| [[Đổng (họ)|Đổng]]
|-
| [[Đới (họ)|Đới/Đái]]
| [[Đường (họ)|Đường]]
| [[Giả (họ)|Giả]]
| [[Giao (họ)|Giao]]
| [[Giang (họ)|Giang]]
| [[Giáp (họ)|Giáp]]
| [[Hà (họ)|Hà]]/Hàng
| [[Hạ (họ)|Hạ]]
| [[Hàn (họ)|Hàn]]
| [[Hán (họ)|Hán]]
| [[Hy (họ)|Hy]]
| [[Hình (họ)|Hình]]
|-
| [[Hoa (họ)|Hoa]]
| [[Hồng (họ)|Hồng]]
| [[Hùng (họ)|Hùng]]
| [[Hứa (họ)|Hứa]]
| [[Kha (họ)|Kha]]
| [[Khương]]
| [[Khâu (họ)|Khâu/Khưu]]
| [[Khoa]]
| [[Khổng (họ)|Khổng]]
| [[Khu (họ)|Khu]]
| [[Khuất]]
| [[Khúc (họ)|Khúc]]
|-
| [[Kiều (họ)|Kiều]]
| [[Kim (họ)|Kim]]
| [[La (họ)|La]]
| [[Lạc (họ)|Lạc]]
| [[Lại (họ)|Lại]]
| [[Lâm (họ)|Lâm]]
| [[Lều (họ)|Lều]]
| [[Liễu (họ)|Liễu]]
| [[Lò (họ)|Lò]]
| [[Lục (họ)|Lục]]
| [[Lư (họ)|Lư/Lô]]
| [[Lữ (họ)|Lữ/Lã]]
|-
| [[Lương (họ)|Lương]]
| [[Lưu]] / Lỳ
| [[Ma (họ)|Ma]]
| [[Mã (họ)|Mã]]
| [[Mạc (họ)|Mạc]]
| [[Mạch (họ)|Mạch]]
| [[Mai (họ người)|Mai]]
| [[Mang (họ)|Mang]]
| [[Mâu (họ)|Mâu]]
| [[Mẫn (họ)|Mẫn]]
| [[Mộc (họ)|Mộc]]
| [[Ninh (họ)|Ninh]]
|-
| [[Nhâm (họ)|Nhâm/Nhậm/Nhiệm]]
| [[Ngân (họ)|Ngân]]
| [[Nghiêm]]
| [[Nghị]]
| [[Ngụy (họ)|Ngụy]]
| [[Nhữ (họ)|Nhữ]]
| [[Nông (họ)|Nông]]
| [[Ong (họ)|Ong]]
| [[Ông (họ)|Ông]]
| [[Phi (họ)|Phi]]
| [[Phí (họ)|Phí]]
| [[Phó (họ)|Phó]]
| [[Phú (họ)|Phú]]
|-
| [[Phùng (họ)|Phùng]]
| [[Phương (họ)|Phương]]
| [[Quản]]
| [[Quách (họ)|Quách]]
| [[Sầm (họ)|Sầm]]
| [[Sơn (họ)|Sơn]]
| [[Sử (họ)|Sử]]
| [[Tạ (họ)|Tạ]]
| [[Tào (họ)|Tào]]
| [[Tăng (họ)|Tăng]]
| [[Thạch (họ)|Thạch]]
| [[Thái (họ)|Thái]]
|-
|Thành
|[[Thào (họ)|Thào]]
|[[Thân (họ)|Thân]]
|[[Thập (họ)|Thập]]
|[[Thi (họ)|Thi]]
|[[Thiều (họ)|Thiều]]
|[[Thịnh (họ)|Thịnh]]
|[[Thôi]]
|[[Tiêu (họ)|Tiêu]]
|[[Tiếp (họ)|Tiếp]]
|[[Tòng (họ)|Tòng]]
|[[Tô (họ)|Tô]]
|-
| [[Tôn (họ)|Tôn]]
| [[Tông (họ)|Tông]]
| [[Tống (họ)|Tống]]
| [[Trang (họ)|Trang]]
| [[Trà (họ người)|Trà]]
| [[Trác]]
| [[Triệu (họ)|Triệu]]
| [[Trịnh (họ)|Trịnh]]
| [[Trình (họ)|Trình]]
| [[Trưng (họ)|Trưng]]
| [[Trương (họ)|Trương]]
| [[Từ (họ)|Từ]]
|-
| [[Ty (họ)|Ty]]
| [[Uông|Uông/Ung]]
| [[Văn (họ)|Văn]]
| [[Vi (họ)|Vi]]
| [[Viên (họ)|Viên]]
| [[Vương (họ)|Vương]]/ Vừ
| [[Xa (họ)|Xa]]
| [[Yên (họ)|Yên]]
| [[Ngọc (họ)|Ngọc]]
|Liêu
|Lỗ
|
|}
Bảng danh sách trên có thể phân chia theo các nhóm dân tộc chủ yếu sống trên lãnh thổ Việt Nam theo địa bàn cư trú sau:
*Họ người Kinh và người Việt gốc Hoa, thường được Hán hóa mạnh kể từ đầu [[Công nguyên]], trong thời kỳ [[Bắc thuộc lần 2]] trở đi.