Khác biệt giữa các bản “Sự sôi”

không có tóm lược sửa đổi
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:06.4563693 using AWB)
{{wikify}}
1.Sự sôi là gì?
{{thiếu nguồn gốc}}
 '''''QuáSự sôi là quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.''''' Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất, chất khí trên mặt thoáng: áp suất khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại
 
 '''2. Nhiệt hóa hơi'''
 '''''Quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.'''''
 
- Nhiệt độlượng sôicung củacấp cho khối chất lỏng phụtrong thuộcquá áptrình suất,sôi chấtđược khígọi trênlà nhiệt mặthóa thoáng:hơicủa ápchất suấtlỏng khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại:
 
 '''2. Nhiệt hóa hơi'''
 
  '''''Nhiệt lượng cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi được gọi là nhiệt hóa hơicủa chất lỏng ở nhiệt độ sôi:'''''
 
Q = Lm