Khác biệt giữa các bản “Kỳ Trinh”

 
==Địa lí tự nhiên==
*[[Sông Quyến|Sông Quyền]] - chảy qua phường.
*Cầu Trô - bắc qua QL1A
==Địa danh - Văn hóa truyền thống==
*Côống - nhánh Sông Quyền
*Dàn Hàu - địa danh trên Sông Quyền
*Đìa Cao - địa danh trồng lúa mùa
*Đồng Tung - địa danh trồng lúa khoai và giao mạ
*Đập Máng - địa danh trồng lúa 2 (ngập mặn)
*Hói Nẩy - địa danh trồng lúa 2 (ngập mặn)
*Đồng Côi - địa danh trồng lúa mùa
*Tùng - địa danh trồng lúa khoai lang, lạc, đậu...
*Đồi Nương - địa danh trồng khoai lang, lạc, đậu...
*Cựa Mụ - địa danh trồng khoai lang, lạc, đậu...
*Mểng - địa danh trồng khoai lang, lạc, đậu..
*Mụi Đôộng - địa danh chăn trâu bò đốn củi, bít sim
*Đập Nậy - địa danh trồng khoai lang, lạc, đậu..
*Cựa Ngọ Nhà Bà - địa danh chăn trâu bò đốn củi, bít sim
*Rọng Làng - địa danh trồng lúa khoai lang, lạc, đậu..
*Bãi Nánh - địa danh chăn trâu bò đốn củi, bít sim
*Bao Chao - địa danh chăn trâu bò đốn củi, bít sim
*Hồ Mộc Hương - đập thủy lợi
*Lùm Trồi - địa danh chăn trâu bò đốn củi, bít sim
==Địa danh - Văn hóa truyền thống==
*Cửa Đình
*Miếu Mã Đa
25

lần sửa đổi