Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cụm tập đoàn quân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
== Cơ cấu ==
Một Cụm tập đoàn quân được tổ chức từ nhiều tập đoàn quân hợp thành. Trong thời kỳ đầu và giữa Thế chiến thứ hai, một Cụm tập đoàn quân Đức thường có 3 đến 4 tập đoàn quân, gồm từ 60 đến 80 vạn quân, tương đương quân số của 3 đến 4 phương diện quân Xô Viết cộng lại. Đến cuối chiến tranh, khi sức mạnh của quân Đức bị suy giảm trong cuộc chiến, một Cụm tập đoàn quân Đức chỉ còn 2 tập đoàn quân trong biên chế, với quân số chỉ còn 20 đến 30 vạn quân, trong khi đó, một phương diện quân Xô Viết có quân số lớn hơn nhiều, từ 40 đến 80 vạn quân.
 
==Xem thêm==
* [[Cụm tập đoàn quân (Đức Quốc xã)]]
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}
 
==Tham khảo==
{{tham khảokhai quân sự}}
{{sơ khai}}
238.683

lần sửa đổi