Khác biệt giữa các bản “Laureano Vallenilla Lanz”

Trang mới: “{{Infobox person |name= Laureano Vallenilla Lanz |image= Laureano V. Lanz.jpg |caption= |dead=dead |birth_date= {{birth date|1870|11|10|mf=y}} |birth_place= […”
(Trang mới: “{{Infobox person |name= Laureano Vallenilla Lanz |image= Laureano V. Lanz.jpg |caption= |dead=dead |birth_date= {{birth date|1870|11|10|mf=y}} |birth_place= […”)
(Không có sự khác biệt)
167

lần sửa đổi