Khác biệt giữa các bản “Estela Barnes de Carlotto”

không có tóm lược sửa đổi
| website =
}}
'''Enriqueta Estela Barnes de Carlotto''' (sinh ngày 22 tháng 10 năm 1930) là một nhà hoạt động [[nhân quyền]] người [[Argentina|Argentine]] [[human rights]] và là lãnh đạo của [[Grandmothers of the Plaza de Mayo]]. Một Onetrong ofnhững hercon daughtersgái của bà, [[Laura Estela Carlotto]], wasbị [[Forcedbắt disappearance#Argentina|kidnappedcóc and missing]]mất whiletích pregnantkhi inđang mang bầu tại Buenos Aires, invào cuối latenăm 1977. ThroughTheo storiesthuật lại của bà, she couldchắc ascertainchắn thatrằng hercon daughtergái had givenđã birthsinh tora amột boybé trai, and thatcháu hertrai grandsoncủa was appropriatedđã bị bắt cóc và andbị hisđổi identitydanh changedtính. She searchedtìm forcháu himmình forsau nearlyđó suốt gần 36 yearsnăm, <Ref name = nacdos> {{cite web |url=http://www.lanacion.com.ar/1715975-estela-de-carlotto-recupero-a-su-nieto-guido-tras-35-anos-de-busqueda |title= Estela de Carlotto recovered her grandson Guido after 35 years of searching | publisher = ''[[La Nación|La Nación (newspaper)]]'' | date = 5 August 2014}}</ref> until,cho onđến Augustngày 5, tháng 8 năm 2014, aftersau akhi một kiểm tra [[DNA]] checkđược voluntarilythực madehiện bymột thecách persontình concernednguyện giữa những người có liên quan, hercháu grandsontrai của bà được wasxác identifiedđịnh, and becametrở thethành 114thngười inthứ the114 listtrong ofdanh recoveredsách những đứa trẻ được tìm grandchildrenthấy.<ref name=minuto>{{cite web|url=http://www.minutouno.com/notas/332120-ignacio-hurban-el-nieto-recuperado-numero-114-el-nieto-estela-carlotto | title = Ignacio Hurban, 114th recovered grandson, the grandson of Estela de Carlotto | date = August 6, 2014 | publisher = ''MinutoUno.com''}}</ref><ref>{{cite web | title = Estela: "He search at me and I did not want to die without embrace him"|url=http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/encontraron-al-nieto-de-estela-de-carlotto-5106.html|date=5 August 2014 | publisher =''Infojus Noticias'' [[Ministry of Justice and Human Rights (Argentina)|Ministry of Justice and Human Rights]]}}</ref><ref> {{cite web | title = Estela de Carlotto found her grandson, Guido, after 36 years of searching|url=http://www.lanacion.com.ar/1715975-estela-de-carlotto-recupero-a-su-nieto-guido|date=5 August 2014 | publisher = ''[[La Nación|La Nación (newspaper)]]''}}</ref>
 
Carlotto hasđã receivednhận severalđược awardsmột forsố hergiải workthưởng withcho công việc của bà tại Grandmothers of the Plaza de Mayo (Abuelas de Plaza de Mayo), includingbao thegồm [[Unitedgiải NationsNhân Prizequyền incủa theLiên FieldHiệp of Human RightsQuốc]] and, [[giải Hoà bình Félix Houphouët-Boigny Peace Prize]], awardedtrao by thebởi [[UnescoUNESCO]].
 
==Cuộc đời==
===LúcNhững trẻnăm đầu và bi kịch gia đình===
Enriqueta Estela Barnes sinh tại [[Buenos Aires]] vào năm 1930, trong một gia đình [[English Argentine|gốc Anh]].<ref name=LN>{{chú thích báo |title=A solas con Carlotto |url=http://www.lanacion.com.ar/860717-a-solas-con-carlotto |last=Shapira |first=Valeria |date=ngày 26 tháng 11 năm 2006 |publisher=''LNR'' (Sunday supplement of ''[[La Nación]]'') |language= Spanish |quote=Un enorme crucifijo cuida el sueño de Estela sobre la cama matrimonial. Su marido, Guido, falleció hace 5 años. Era diabético y tenía Parkinson. (...) El apellido Barnes es inglés. Nunca me explicaron bien si siempre fue Barnes, o si con las invasiones inglesas vinieron los Warnes y transformaron la W en B. Porque a los ingleses, ¿quién los quería? Mi mamá tenía directamente sangre inglesa de padre y de madre. Ella era de apellido materno D'Alkaine y el papá, Wauer. Le decíamos May. }}</ref> Gia đình cô sau đó chuyển sang [[La Plata]] vào năm 1940, và vào năm 1950, cô trở thành giáo viên [[tiểu học]]. Cô dạy ở [[Brandsen]], và sau đó ở La Plata, nơi mà sau này cô trở thành [[hiệu trưởng]]. Cô kết hôn với Guido Carlotto, chủ của một cửa hàng bán sơn, và họ có với nhau 4 người con.<ref name=monitor>[http://www.me.gov.ar/monitor/nro6/entrevista.htm ''El Monitor'' (Ministerio de Educación): La larga lucha contra el silencio] {{es icon}}</ref> Khi đó cô là một giáo viên tiểu học và là một bà nội trợ bình thường.<ref>{{cite web| title = Alone with Carlotto | url = http://www.lanacion.com.ar/860717-a-solas-con-carlotto | author = Valeria Shapira | date = 26 November 2006 | publisher = ''LNR'' (Sunday supplement of ''[[La Nación|La Nación newspaper]]'')}}</ref>
 
InVào thethập 1970sniên 1970, whendưới ruledchế theđộ countryđộc thetài civil-military dictatorship self-appointedtrong [[Nationalquá trình tái tổ chức Reorganizationquốc Processgia]] (1976-1983), threeba oftrong hersố childrencác werecon involvedcủa in politicshoạt động chính trị: Laura Estela, amột studentsinh ofviên Historylịch atsửa thetại trường [[Nationalđại học Universityquốc ofgia La Plata]], militatedchiến inđấu thetrong phong trào [[Peronism]],; Claudia belongedhọc totại thetrường [[Peronistđại Universitaryhọc Youthtrẻ Peronist]] and Guido Miguel integrateddùng thephòng studenthọc centersinh oftrung histâm highcủa schooltrường mình để hoạt động chính trị.<ref>{{cite web | author = Ana María Mariani | title = The identity is a right | url = http://archivo.lavoz.com.ar/2003/0126/suplementos/temas/nota143738_1.htm | date = January 26, 2003 | publisher = ''[[La Voz del Interior]]''}}</ref> onVào Augustngày 5, tháng 8 năm 1977, the [[Armedlực Forceslượng of thetrang Argentine Republic|armed forcesArgentina]] kidnappedbắt andcóc tortured hertra husbandtấn chồng bà, whosau wasđó freedông afterđược paymentthả ofsau khi trả 40 milliontriệu pesospeso (equivalenttương tođương với 30&nbsp;000 dollarsđô la atMỹ thatngày timenay).<ref name="Entrevista">{{Cite web | title = Interview with Estela Carlotto | author = Ayes Libros | publisher = ''Ayes Libros''|url=http://www.ayeshalibros.com.ar/anteriores/reportajes/reportajesestelacarlotto.htm|accessdate= January 10, 2008}}</ref>
She was an elementary school teacher and a housewife without no public action.<ref>{{cite web| title = Alone with Carlotto | url = http://www.lanacion.com.ar/860717-a-solas-con-carlotto | author = Valeria Shapira | date = 26 November 2006 | publisher = ''LNR'' (Sunday supplement of ''[[La Nación|La Nación newspaper]]'')}}</ref>
[[File:Kirchner con Abuelas y nietos recuperados.jpg|thumb|300px|Carlotto and other recoverednhững [[Grandmothers of the Plaza de Mayo|grandmothers]] andcùng grandchildren gatheredkhác intụ họp vào năm 2011 withvới PresidentTổng thống [[Cristina Fernández de Kirchner|Cristina Kirchner]] in the house oftại [[Miguel Ángel Estrella]] intại Paris]]
 
InVào latecuối Novembertháng 11 năm 1977, Laura, threelúc monthsnày pregnant,đang wasmang kidnappedthai andba takentháng, tobị [[clandestinebắt detentioncóc center (Argentina)|clandestinegiải detentionvề center]]trại tập trung [[La Cacha]] intại [[La Plata]],<ref name="lacacha"> {{cite web | author = | url = http://www.desaparecidos.org/arg/centros/cacha/ | title = La Cacha | publisher = www.desaparecidos.org | date = | accessdate = 28 October 2014}}</ref> untilcho thetới cuối endtháng of8 Augustnăm 1978. ShortlyTrước beforekhi the childbirthsinh, was takenbị tođưa antới unspecifiedmột locationnơi bí mật -there disputeshiện onvẫn whichcòn place-,tranh whichcãi gavekhông birthbiết on Junenơi 26nào 1978.- Some testimoniessinh collectedcon beforevào realizedngày that26 thattháng place6 couldnăm have1978. beenMột thevài [[Hospitaltường Militarthuật Centralcho Cirujanothấy Mayornơi Dr.này Cosme Argerich|Militarythể Hospital in[[bệnh viện quân y Buenos Aires]].<ref> {{cite web | author = Victoria Ginzberg | title = Missing pregnant in the Regiment in Palermo | url = http://www.pagina12.com.ar/2000/00-09/00-09-21/pag10.htm | date = September 21, 2000 | publisher = ''[[Página/12]]''}}</ref><ref>Gilbert; Vitagliano, p. 226</ref> ButNhưng fromdựa thetrên restorationnhững ofbằng thechứng truetrong identityviệc oftìm herthấy childcon cô ấy, therengười areta strongnghi suspicionsngờ thatrằng theđứa babytrẻ could havethể beenđã bornđược insinh thera vicinity ofmột vùng lân cận La Cacha orhay in amột hospitalbệnh inviện thetại một provincetỉnh ofcủa Buenos Aires.<ref>{{cite web|url=http://web.archive.org/web/20151122075834/http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/se-afianza-la-hipotesis-de-que-el-bebe-de-laura-carlotto-nacio-en-la-cacha-5222.html|title=It strengthens the hypothesis that the baby of Laura Carlotto was born in La Cacha | publisher = Infojus Noticias | date = August 14, 2014}}</ref>
In the 1970s, when ruled the country the civil-military dictatorship self-appointed [[National Reorganization Process]] (1976-1983), three of her children were involved in politics: Laura Estela, a student of History at the [[National University of La Plata]], militated in the [[Peronism]], Claudia belonged to the [[Peronist Universitary Youth]] and Guido Miguel integrated the student center of his high school.<ref>{{cite web | author = Ana María Mariani | title = The identity is a right | url = http://archivo.lavoz.com.ar/2003/0126/suplementos/temas/nota143738_1.htm | date = January 26, 2003 | publisher = ''[[La Voz del Interior]]''}}</ref> on August 5, 1977, the [[Armed Forces of the Argentine Republic|armed forces]] kidnapped and tortured her husband, who was freed after payment of 40 million pesos (equivalent to 30&nbsp;000 dollars at that time).<ref name=Entrevista>{{Cite web | title = Interview with Estela Carlotto | author = Ayes Libros | publisher = ''Ayes Libros''|url=http://www.ayeshalibros.com.ar/anteriores/reportajes/reportajesestelacarlotto.htm|accessdate= January 10, 2008}}</ref>
[[File:Kirchner con Abuelas y nietos recuperados.jpg|thumb|300px|Carlotto and other recovered [[Grandmothers of the Plaza de Mayo|grandmothers]] and grandchildren gathered in 2011 with President [[Cristina Fernández de Kirchner|Cristina Kirchner]] in the house of [[Miguel Ángel Estrella]] in Paris]]
 
Carlotto thu xếp cho việc phóng thích con gái bà, dẫn đến việc gặp tướng [[Reynaldo Bignone]], người đã nói rằng Laura sẽ không sống sót trở về.<ref>Lebon; Maier, p. 135</ref>
In late November 1977, Laura, three months pregnant, was kidnapped and taken to [[clandestine detention center (Argentina)|clandestine detention center]] [[La Cacha]] in [[La Plata]],<ref name="lacacha"> {{cite web | author = | url = http://www.desaparecidos.org/arg/centros/cacha/ | title = La Cacha | publisher = www.desaparecidos.org | date = | accessdate = 28 October 2014}}</ref> until the end of August 1978. Shortly before the childbirth, was taken to an unspecified location -there disputes on which place-, which gave birth on June 26 1978. Some testimonies collected before realized that that place could have been the [[Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich|Military Hospital in Buenos Aires]].<ref> {{cite web | author = Victoria Ginzberg | title = Missing pregnant in the Regiment in Palermo | url = http://www.pagina12.com.ar/2000/00-09/00-09-21/pag10.htm | date = September 21, 2000 | publisher = ''[[Página/12]]''}}</ref><ref>Gilbert; Vitagliano, p. 226</ref> But from the restoration of the true identity of her child, there are strong suspicions that the baby could have been born in the vicinity of La Cacha or in a hospital in the province of Buenos Aires.<ref>{{cite web|url=http://web.archive.org/web/20151122075834/http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/se-afianza-la-hipotesis-de-que-el-bebe-de-laura-carlotto-nacio-en-la-cacha-5222.html|title=It strengthens the hypothesis that the baby of Laura Carlotto was born in La Cacha | publisher = Infojus Noticias | date = August 14, 2014}}</ref>
Vào tháng 4 năm 1978, một nhóm tù nhốt cùng con gái bà được phóng thích và báo cho bà rằng Laura vẫn còn sống và đang mang thai.<ref name=Entrevista/>
 
Carlotto made arrangements for the freedom of her daughter, and came to meet with the general [[Reynaldo Bignone]], who told her that Laura would not stay alive.<ref>Lebon; Maier, p. 135</ref>
In April 1978, a companion of captivity of her daughter, who had been freed, informed her that Laura was still alive and pregnant.<ref name=Entrevista/>
 
{{Quote | Laura sent us to say that fed her a little better and that the baby would be born in June of that year, and if was a boy they would call Guido, like his dad. And that i search for the orphanage |Estela de Carlotto<ref name=Entrevista/>}}
167

lần sửa đổi