Khác biệt giữa các bản “Estela Barnes de Carlotto”

Vào tháng 4 năm 1978, một nhóm tù nhốt cùng con gái bà được phóng thích và báo cho bà rằng Laura vẫn còn sống và đang mang thai.<ref name=Entrevista/>
 
{{Quote | Laura sentkêu uschúng totôi sayđến thatnói fedvới her ahãy littlemang betterthức andăn thatthêm thecho baby wouldta beđể borncháu in June ofthể thatđược yearsinh ra vào tháng 6 năm đó, and ifnếu was a boycon theytrai wouldthì callsẽ đặt tên là Guido, likenhư hischa dadcủa nó. And thatthế i searchtôi forđi theđứa orphanagetrẻ bị thất lạc.|Estela de Carlotto<ref name=Entrevista/>}}
 
Carlotto and hergia familyđình always calledluôn Guidogọi tođứa the baby, because thatGuido was theđó name thatcái wantedtên to putmẹ the mothermuốn.<ref name="nombre"> {{cite web|url=http://www.lagaceta.com.ar/nota/603591/politica/mi-nieto-se-va-poner-ignacio-guido-conto-estela-carlotto.html|title="My grandson is going to get Ignacio Guido "said Estela de Carlotto | publisher = ''[[La Gaceta de Tucumán]]'' | date = August 15, 2014 | accessdate = 27 September 2014}} </ref>
 
InVào Apriltháng 4 năm 1978, Carlotto beganbắt đầu tham togia participatevào incác thehoạt activitiesđộng ofcủa [[Grandmothers of the Plaza de Mayo]].<ref name=Entrevista/>
OnVào Augustngày 25 oftháng that8 yearnăm đó, she wasđược summonedquân byđội thetriệu militarytập andđể wasgiao handedtrả herxác thecon deadgái bodyđã ofchết hercủa daughter, whosau wasđó buriedchôn intại La Plata twohai daysngày latersau đó. ItĐó was onemột oftrong thesố fewít casestrường wherehợp axác missingcủa bodyngười wasbị returnedmất totích hisđược familytrao trả về cho gia đình. Carlotto retirednghỉ onhưu Augustngày 30 tháng 4<ref name=Chasque> {{Cite web | title = Interview with Estela Carlotto | author = Gabriela Castori | publisher = ''El Mensajero, n.º&nbsp;3, 1999'' | url = http://www.chasque.net/umbrales/rev110/estela.html|access-date= 10 de enero de 2008}}</ref>
 
===Các hoạt động===
[[Tập tin:Estela de Carlotto y Néstor Kirchner en Casa Rosada-30MAY06-presidencia-govar.jpg|thumb|250px|Bà Carlotto gặp tổng thống [[Néstor Kirchner]] tại [[Casa Rosada]] vào năm 2006.]]
[[Tập tin:Kirchner_con_Abuelas_y_nietos_recuperados.jpg|thumb|250px|Estela Carlotto với ba cộng sự của Grandmothers of the Plaza de Mayo (''bên phải''), và tổng thống [[Cristina Kirchner]] (''giữa)'', cùng với một vài trong số hơn 110 trẻ em bị bắt cóc được hiệp hội của bà giúp đỡ]]
[[File:ESTELA DE CARLOTTO Y SU NIETO VISITAN ECUADOR (15512583446).jpg|thumb|250px|Estela withcùng hervới grandsoncháu mình, Ignacio (Guido Montoya Carlotto) Hurban.]]
RetiredNghỉ fromhưu herkhỏi postvị astrí principalhiệu sincetrưởng Augusttừ ngày 30, tháng 8 năm 1978, Mrs. Carlotto becametrở athành memberthành ofviên thecủa ''Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos'' (Các bà Argentine Grandmotherscủa withcác Missingcháu Grandchildrenbị mất tích) byvào Apriltháng 4 năm 1979. She thenbắt beganđầu totìm seekkiếm and demandđòi thecháu releasetrai ofmình her grandsonnhững andđứa othertrẻ childrenbị kidnappedbắt orcóc disappearedhoặc bymất militarytích forcesbởi duringlực thelượng quân đội trong thời kỳ độc tài quân sự phải militaryđược dictatorshipthả. TheNhóm groupcủa bà, foundedthành lập bybởi Alicia de la Cuadra and 11 othergrandmother grandmothersđồng incảnh angộ similarkhác situationvào innăm 1977, wassau renamednày theđược đổi tên thành [[Grandmothers of the Plaza de Mayo|Association of Grandmothers of Plaza de Mayo]] invào năm 1980. Mrs.với bà Carlotto became itsphó Vicechủ Presidenttịch, and innăm 1989 itslà chủ Presidenttịch.<ref name=monitor>[http://www.me.gov.ar/monitor/nro6/entrevista.htm ''El Monitor'' (Ministerio de Educación): La larga lucha contra el silencio] {{es icon}}</ref>
 
HerCuộc searchtìm forkiếm informationthông ledtin hercủa tobà dẫn bà tới [[São Paulo]], [[Brazil]], invào năm 1980, wherenơi women whosenhững childrenngười and/orphụ grandchildrennữ had metcon similarhoặc fatescháu hadtrong organizedcảnh ngộ tương tự tổ chức ''CLAMOR'', amột groupnhóm dedicatedlập tora raisingđể publicgây awarenesschú ofý ongoingcủa abusesdân chúng đến những hiện trạng hiện tại. WhileKhi in São Paulo, she wasđược toldmột byngười atù trước đây tại La Cacha prisonrằng survivor ofmột angười womanphụ knownnữ asđược biết đến với tên "Rita" whose fathermột ownedngười acha paintsở store,hữu hadmột hadtiệm asơn babyđã boy,sinh ra một đứa trẻ trai và sau andđó wasđược releasedthả withvới "Carlos" onvào Augustngày 24, tháng 8 năm 1978. TheĐiều anecdotenày ledlàm Mrs.cho bà Carlotto tonghĩ rằng believecon thatgái her daughterđã hadbị beengiết killedsau uponkhi herđược releasethả.<ref name=libros>[http://www.ayeshalibros.com.ar/anteriores/reportajes/reportajesestelacarlotto.htm Margulis, Alejandro: Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo] {{es icon}}</ref>
 
An estimatedKhoảng 500 childrenđứa weretrẻ eitherbị kidnappedbắt orcóc seizedhoặc atbị birthmang fromđi womenngay intừ detentionlúc duringsinh thera Dirtykhỏi Warmẹ của chúng tại trại tập trung trong cuộc chiến bẩn thỉu. TheMột vastphần majoritylớn weresố givennày orđược soldđưa tohoặc adoptivebán parentscho bố mẹ nuôi, includinggồm numerouscả perpetratorsthủ andphạm accomplices inđồng thephạm murdertrong ofnhững vụ giết bố theirmẹ biologicalcủa parentschúng.<ref name=monitor/><ref name=eudeba>[http://conadi.jus.gov.ar/gsdl/cgi-bin/library?e=q-000-00---0libros--00-0-0-0prompt-10---4----stx--0-1l--1-es-50---20-about-Nosiglia--00001-001-1-0utfZz-8-0&a=d&c=libros&cl=search&d=HASHdd3e0f3ff6f2cc17950fdf.5.2 Arditti, Rita, and Lykes, M. Brinton. ''Restitución de niños: La labor de las Abuelas de Plaza de Mayo'' Eudeba, 1989.]</ref> The Grandmothers of Plaza de Mayo locatedtìm thethấy firstđứa missingtrẻ grandchildmất intích đầu tiên vào năm 1984. TheyHọ securedgiúp theđỡ establishmentthành oflập theNgân Nationalhàng GeneticGene DataQuốc Bankgia forcho RelativesTrẻ ofMất Disappearedtích Childrenvào innăm 1987,<ref name=eudeba/> and theHội NationalQuyền CommissionDanh fortính theQuốc Rightgia, ofmột Identity,văn anphòng officegiải taskedđáp withcho facilitatingnhững answersai tonghi thosengờ whovề doubttình thetrạng natuređược ofnhận theirnuôi adoptionscủa mình, invào năm 1992.<ref>[http://www.abuelas.org.ar/english/history.htm Abuelas de Plaza de Mayo: History]</ref> Mrs. Carlotto announcedcông thebố discoveryviệc oftìm thethấy 100thđứa grandchildtrẻ onthứ December100 vào ngày 21, tháng 12 năm 2009.<ref>{{cite web|url=http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-137437-2009-12-22.html|title=Con el nombre del padre confirmado|work=Página/12|date=22 Dec 2009}}</ref>
 
Guido Carlotto, herchồng husband, diedmất intại La Plata onvào Octoberngày 21, tháng 10 năm 2001.<ref>{{cite web|url=http://www.eldia.com.ar/ediciones/20011024/funebres.asp|title= Avisos Fúnebres|work=El Día|date=24 Oct 2001}}</ref> Estela Barnes de Carlotto earnednhận thegiải [[Unitedthưởng NationsNhân Prizequyền incủa theLiên FieldHợp ofQuốc Humanvào Rights]] innăm 2003. She was oncùng handvới withTổng Presidentthống [[Cristina Fernández de Kirchner]] tokhánh inaugurate thethành ''Jardin des Mères et Grand-mères de la Place de Mai'' intại [[Paris]], in 2008<nowiki/>ivàonnăm008.<ref>{{cite web|url=http://www.radiorebelde.icrt.cu/noticias/mundo/mundo-4-140408.html|title=París cuenta con un Jardín Madres y Abuelas Plaza de Mayo|work=Radio Rebelde|date=14 Apr 2008}}</ref> FilmmakerFiNhà làm phim[[Nicolás Gil Lavedra|icolás Gil Lavedra]] beganbegắt productionđầu onquay abộ [[biopic|biographicalphim tiểu film]], ''Estela'', invào năm 2011, starring [[Susú Pecoraro]] as thetrong renownedvai activist.<ref>{{cite web|url=http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-20695-2011-02-06.html|title=Abrazar a Susú es como abrazar a una hija querida|work=Página/12|date=6 Feb 2011}}</ref>
 
Mrs. Carlotto announcedthông onbáo Augustngày 5, tháng 8 năm 2014, thatrằng hercháu long-losttrai grandsonbị hadmất beentích discoveredlâu afternay hecủa voluntarily cameđã forwardđược fortìm athấy sau khi anh ta tự nguyện thực hiện [[DNAxét nghiệm di testtruyền]].<ref>{{cite web|url=http://buenosairesherald.com/article/166359/grandmothers-president-recovers-grandson-taken-away-under-dictatorship|title=Grandmothers' president recovers grandson taken away under dictatorship|work=Buenos Aires Herald|date=5 Aug 2014}}</ref> HerCháu grandson, namedtên Ignacio Hurban, leadschỉ ahuy một giàn [[jazz]] orchestra andđiều directs thehành Rossi Brothers School of Music intại [[Olavarría]]; heÔng thustrở becamethành thengười 114ththứ grandchild114 totìm havethấy hislại trueđược identitydanh discoveredtính bythật thecủa mình thông qua Grandmothers of the Plaza de Mayo.<ref>{{cite web|url=http://www.infonews.com/2014/08/05/politica-156495-quien-es-ignacio-hurban-el-nieto-recuperado-de-estela-el-nieto-de-estela-derechos-humanos.php|title=Quién es Ignacio Hurban, el nieto recuperado de Estela|work=InfoNews|date=5 Aug 2014|language=Spanish}}</ref> ShortlySau afterkhi hisra publicmắt appearancequần chúng, Hurban changed hisđổi nametên tothành Ignacio Guido Montoya Carlotto.
 
==Chú thích==
167

lần sửa đổi