Khác biệt giữa các bản “Elvira Rawson de Dellepiane”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Những năm đầu==
Rawson de Dellepiane wasđược bornsinh inra ở [[Junín, Buenos Aires Province|Junín]], [[Argentina]]. She belongedthuộc tovề thegia renownedđình familynổi oftiếng deancủa trưởng khoa [[Gregorio Funes]], whongười wasđược consideredxem the fathercha ofđẻ historycủa oflịch sử Argentina. She wasđi educatedhọc intại [[Buenos Aires]], receivingnhận herbằng universitytiến doctoral degreey inhọc medicinevào onngày 29 Septembertháng 9 năm 1892 from thetại [[Universityđại ofhọc Buenos Aires]]. EarlierTrước to thisđó, she hadđã obtained achứng certificatechỉ fromdạy thehọc từ ''Ecole Normale de Mendoza'' invới teachingviệc afterdạy thathọc shemột hadnăm worked as a teacher for one yeartrước beforekhi startingbắt herđầu medicalngành educationy.<ref name=Elvira/><ref name=Cordoba>{{Cite web|url=http://divulgacion.famaf.unc.edu.ar/?q=ameghino/rawson-de-dellepiane-elvira|title=Dellepiane Rawson, Elvira|language=Spanish|accessdate=27 April 2013|publisher=Faculty of Mathematics Physics and Astronomy, University of Cordoba}}</ref> AMột yearnăm earliersau, shecô kết hôn với marriedbác Doctor Manuel Dellepiane.<ref name="Parker1920">{{cite book|last=Parker|first=William Belmont|title=Argentines of Today|url=http://books.google.com/books?id=YxNlAAAAMAAJ&pg=PA943|accessdate=26 April 2013|edition=Public domain|year=1920|publisher=Hispanic Society of America|pages=943–}}</ref> HerLuận doctoralvăn thesistiến which receivedcủa the acclaimđược oftán dương bởi [[Gregorio Araoz Alfaro]], amột renownednhà physiciandược of Argentina,nổi wastiếng oncủa "NotesArgentina. on hygiene in women". She hadbảy sevenngười childrencon.<ref name=Cordoba/>
 
==Sự nghiệp==
AfterSau herkhi graduationtốt shenghiệp started practicethực medicinehành andy begankhoa at thetại Departamento Nacional de Higiene (1907–1918) and thetại Consejo Nacional de Educación (1919–1934). She devotedlytham concentratedgia onvào manyrất projectsnhiều promoteddự numerousán projectskhác nhau, whichbao includedgồm theviệc Establishmentthành oflập thecafeteria firstđầu schooltiên cafeteriatrong trường inhọc thetại countryArgentina.<ref name=Elvira/> InVào năm 1919, she was onemột oftrong thenhững foundersnhà ofsáng thelập Association Pro-Derechos de la Mujer.<ref name=library.nd.edu /> FromTừ năm 1920 tođến năm 1922, she served asgiáo professor invệ hygienesinh and childchăm caresóc attrẻ theem tại National Home for Military Orphans (1920–22). InNăm 1916, she wastổ thechức organizer andđiều directorhành ofnhà thenghỉ firstdưỡng vacationđầu hometiên forcho chronically-illnhững womengiáo teachers,viên nữ bị thebệnh, Vacation Colony intại [[Uspallata]].<ref name=Parker1920 /> DuringTrong thekhoảng periodthời ofgian từ năm 1907 tođến năm 1918, she was athanh medicaltra inspectory fortế thecủa National Department of Hygiene. She servedcũng on thetrong NationalHội Councilđồng ofGiáo dục Quốc Educationgia (1919–34).<ref name="Lavrín1978">{{cite book|last=Lavrín|first=Asunción|title=Latin American women: historical perspectives|url=http://books.google.com/books?id=ZesYBntxhqgC&pg=PA252|accessdate=26 April 2013|year=1978|publisher=Greenwood Publishing Group|isbn=978-0-313-20309-1|pages=252–}}</ref>
 
InTrong herviệc commitmentvận towardsđộng promotingcho rightsquyền ofphụ womennữ intại Argentina, she establishedthành thelập Centro Feminista invào năm 1905, whichsau wasđó subsequentlyđổi namedtên as thethành Centro Juana Manuela Gorriti. InNăm 1910, she pioneereddẫn theđầu movementphong totrào establishđòi civilthành codelập forluật womendân sự cho phụ nữ. InNăm 1919, she establishedthành thelập Asociación Pro-Derechos de la Mujer;. [[Alfonsina Storni]], thenhà văn người Argentina và rất nhiều Argentinengười writerkhác and manycộng otherssự werecủa her associatestrong inphong thistrào effortnày.<ref name=Elvira/>
 
Among hercũng careerthành achievementslập areHội establishingđồng thePhụ Nationalnữ Women'sQuốc Councilgia,<ref name=Cordoba/> participationtham ingia thevào FirstHội Internationalđộng Women'sPhụ Congressnữ inQuốc 1910,tế whichđầu wastiên heldvào innăm 1910 tại [[Buenos Aires]],<ref>{{cite book|url=http://books.google.com.sg/books?id=nInCymWsllwC&pg=PA164 |title=Sex and Sexuality in Latin America |first1=Daniel |last1=Balderston |last2=Guy |first2=Donna Jay |isbn=9780814712900 |year=1997 |publisher=New York University Press }}</ref> promotingquảng subjects ofcho Sociologycác môn học Xã hội học, LawLuật and EducationGiáo dục, establishingthành thelập Maternal Center, knowncũng được biết với astên "Juana Gorriti" ([[maternityphòng home]]phụ forsản unweddành motherscho phụ nữ chưa cưới) invào năm 1910, foundingthành thelập AssociationHội forNữ Women-rightsquyền invào năm 1919, makinglàm thecho practiceviệc of"cốc asữa "glasstrong oftrường milkhọc" compulsorytrở inthành schools,bắt andbuộc writing manyviết reportsrất onnhiều thephóng statussự andvề conditiontình oftrạng women, andcủa schoolphụ householdsnữ.<ref name=Cordoba/>
 
==Chú thích==
167

lần sửa đổi