Khác biệt giữa các bản “Danh sách họ người Trung Quốc phổ biến”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! [[Chữ Hán phồn thể|PT]]
! [[Chữ Hán giản thể|GT]]
! [[Bính âm Hán ngữ|Phiên âm Trung Quốc]]
! [[Wade-Giles|Phiên âm Đài Loan]]<sup>1</sup>
! Khác
! [[Bính âm Việt ngữ|Việt ngữ]]
Người dùng vô danh