Khác biệt giữa các bản “Danh sách họ người Trung Quốc phổ biến”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! Khác
! [[Bính âm Việt ngữ|Việt ngữ]]
! [[Bính âm Việt ngữ của Chính quyền Hồng Kông|ViệtPhiên bínhâm Hồng Kông]]<sup>2</sup>
! | Khác
! | [[Bạch thoại]]
Người dùng vô danh