Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| name = Letizia
| title = Hoàng hậu Tây Ban Nha
| image = Letizia, PrincessQueen of AsturiasSpain (2015, cropped).jpg
| caption = Letizia năm 20112015
| spouse = Alonso Guerrero Pérez <br><small>(kết hôn 1998; ly dị 1999)</small><br>[[Felipe VI của Tây Ban Nha]] <small>(kết hôn 2004)</small>
| issue = [[Nữ thân vương xứ Asturias]]<br>[[Infanta Sofía của Tây Ban Nha]]
Người dùng vô danh