Khác biệt giữa các bản “Tây Hạ Nhân Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Triều đại [[Tây Hạ]] dưới thời của Nhân Tông cực kì thịnh trị. Nhiều tiểu bang bộ lạc ở phía bắc và phía Tây đã trở thành chư hầu của [[Tây Hạ]], Nhân Tông tập trung về chính trị nội bộ cho phép chính quyền trung ương để được hiệu quả hơn. Triều đại của ông trùng với đỉnh điểm của chiến tranh [[Nam Tống]] - [[Kim]], và tương đối ít có xung đột giữa ba nước.
 
Năm 1193, Nhân Tông băng hà, trị nước 54 năm, hưởng thọ 70 tuổi. Miếu hiệu Nhân Tông, thụy hiệu Shèngzhēn hoàng đế. Kế nhiệm ông là [[Tây Hạ Hoàn Tông]]
Người dùng vô danh