Khác biệt giữa các bản “Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ”

*[http://www.census.gov/ Website của Cơ quan Thống kê Dân số Hoa Kỳ Thống kê Dân số Hoa Kỳ]
*[http://www.census.gov/geo/www/garm.html Sách Tham khảo về Khu vực Địa lý] bởi Cơ quan Thống kê Dân số Hoa Kỳ Thống kê Dân số Hoa Kỳ giải thích đầy đủ các thuật ngữ địa lý mà được sử dụng trong thống kê dân số.
*[http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=55062&z=3 Cơ quan Thống kê Dân số: Có hơn 1.5 triệu người Việt tại Hoa Kỳ]
 
{{Sơ khai}}
Người dùng vô danh