Khác biệt giữa các bản “Danh sách phim TVB năm 2005”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|-
!Xếp hạng
!Tên phim
!Tên phim tiếng Anh
!Tên phim tiếng Trung
!Điểm số
!Lượt xem <br /> tại Hồng Kông
|-
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Công chiếu
!align=center width=17% bgcolor="silver"| Tên phim
!align=center width=14% bgcolor="silver"| Tên phim tiếng Anh
!align=center width=5% bgcolor="silver"| Số tập
!align=center width=34% bgcolor="silver"| Diễn viên chính
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Thể loại
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Ghi chú
|-
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Công chiếu
!align=center width=17% bgcolor="silver"| Tên phim
!align=center width=14% bgcolor="silver"| Tên phim tiếng Anh
!align=center width=5% bgcolor="silver"| Số tập
!align=center width=34% bgcolor="silver"| Diễn viên chính
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Thể loại
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Ghi chú
|-
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Công chiếu
!align=center width=17% bgcolor="silver"| Tên phim
!align=center width=14% bgcolor="silver"| Tên phim tiếng Anh
!align=center width=5% bgcolor="silver"| Số tập
!align=center width=34% bgcolor="silver"| Diễn viên chính
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Thể loại
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Ghi chú
|-
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Công chiếu
!align=center width=17% bgcolor="silver"| Tên phim
!align=center width=14% bgcolor="silver"| Tên phim tiếng Anh
!align=center width=5% bgcolor="silver"| Số tập
!align=center width=34% bgcolor="silver"| Diễn viên chính
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Thể loại
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Ghi chú
|-
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Công chiếu
!align=center width=17% bgcolor="silver"| Tên phim
!align=center width=14% bgcolor="silver"| Tên phim tiếng Anh
!align=center width=5% bgcolor="silver"| Số tập
!align=center width=34% bgcolor="silver"| Diễn viên chính
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Thể loại
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Ghi chú
1.124

lần sửa đổi