Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Ngôn ngữ tại Peru”

Trang mới: “{{Navbox | name = Languages of Peru | title = {{flagicon|Peru}} Languages of Peru | state = {{{state|autocollapse}}} | listclas…”
(Trang mới: “{{Navbox | name = Languages of Peru | title = {{flagicon|Peru}} Languages of Peru | state = {{{state|autocollapse}}} | listclas…”)
(Không có sự khác biệt)
167

lần sửa đổi