Khác biệt giữa các bản “Tiếng Ese Ejja”

== Các đặc điểm lịch sử, xã hội và văn hóa ==
=== Sử dụng và phân bố ===
Ese Ejja isđược spokennói intại thevùng [[La Paz Department (Bolivia)|La Paz]], [[Beni Department|Beni]], and [[Pando Department|Pando]] departments ofcủa Bolivia (introng the provinces oftỉnh Iturralde, Ballivián, Vaca Diez, and Madre de Dios) ondọc thetheo [[Benisông River|Beni]] and [[Madresông de Dios River|Madre de DiosDioson]], rivers; and introng thevùng [[Madre de Dios Region|Madre de Dios]] and [[Puno Region|Puno]] regions ofcủa Peru. According toTheo Alexiades & Peluso (2009), therethì are approximatelykhoảng 1,500 người Ese Ejja, distributedphân bố thành nhiều amongcộng differentđồng communitieskhác innhau tại Peru and Bolivia. The BolivianNgười Ese Ejja aretại dividedBolivia intođược twochia clans:thành thehai thị tộc: Quijati, around thequanh Riberaltavùng regionRiberalta; and the Hepahuatahe in thevùng Rurenabaque region. Crevels & Muysken (2009:15) writeviết thatrằng intại Bolivia there were 518 người nói tiếng Ese Ejja speakers (oftừ fourbốn yearstuổi oftrở age and olderlên), andvà do đó đây là thereforemột isngôn anngữ endangeredđang languagebị đe dọa. SomeMột namesvài usedtên tokhác refercủa tongôn thengữ languagenày are Ese'eha, Chama, and Warayo; Chama is atên pejorativeđịa regionalphương name, andý mỉa mai. Guarayo iscũng also thetên namecủa ofmột aloại ngôn ngữ Tupí-Guaraní language. InTên Peru thengôn ngữ Ese Ejja language (Guacanahua, Echoja, Chuncho) isđược nói spokendọc alongtheo thesông Madre de Dios and [[Tambopata River|Tambopata]] rivers andtại atba theirkhu sources in three locationsvực: Sonene, Palma Real, and Infierno. Ese Ejja iscũng alsođang seriouslybị threatenedđe indọa tại Peru, withvới chỉ 840 speakers in an ethnic groupngười ofnói thengôn samengữ sizenày.
 
==Chú thích==
167

lần sửa đổi