Khác biệt giữa các bản “Thổ dân tại Brasil”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Indios apiaka no rio Arinos.jpg|thumb|[[người Apiacá]], vẽ bởi [[Hércules Florence]], 1827]]
[[File:Indios apiaka no rio Arinos.jpg|thumb|[[Apiacá people]], painted by [[Hércules Florence]], 1827]]
AccordingTheo tomột annghiên autosomalcứu geneticgen studytừ fromnăm 2012,<ref name="nature.com">{{cite web|url=http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7411/abs/nature11258.html|title=Reconstructing Native American population history|work=nature.com|accessdate=10 November 2015}}</ref> Nativengười bản địa châu Mỹ là Americanshậu descendduệ ofcủa atít leastnhất threeba mainnguồn migrantdi waves fromtừ EastĐông AsiaÁ. MostPhần oflớn itcác isnguồn tracednày back tonguyền agốc singletừ ancestralmột populationnguồn cổ xư duy nhất, calledtên là 'FirstNgười Americanschâu Mỹ đầu tiên'. HoweverTuy nhiên, thosenhững whongười speaknói [[Inuittiếng languagesInuit]] from thetừ [[Arcticvùng Bắc Cực]] inheritedphần almostlớn half ofnguồn theirgốc ancestrytừ fromdòng angười seconddi East Asianthứ migranthai wave.từ Đông Á, và Andnhững thosengười whonói speaktiếng [[Na-dene]], onmặt the other handkhác, inheritedlại a tenth1/10 ofnguồn theirgốc ancestrytừ fromdòng adi third migrantthứ waveba. TheDòng initialngười settlingdi of theđầu Americastiên was followednhững byngười adi rapidchuyển expansionxuống southwards,Nam byMỹ thetheo coast,đường withbiển. littleMột genengoại flowlệ later,cho especiallyviệc innày [[South America]].những Onengười exceptionnói to this are thetiếng [[Chibcha]] speakers, whosehọ ancestry comesnguồn fromgốc bothtừ Northcả andBắc Southlẫn AmericaNam Mỹ..
<ref name="nature.com"/>
 
AnotherMột studynghiên cứu khác, focusedtập ontrung thevào mtDNA (that whichDNA ischỉ inheritedđược onlydi throughtruyển thetheo maternaldòng linemẹ),<ref name="plosone.org">{{cite web|url=http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0000829?imageURI=info:doi/10.1371/journal.pone.0000829.g002|title=PLOS ONE|work=plosone.org|accessdate=10 November 2015}}</ref> revealedcho thatthấy thethổ indigenousdân peoplechâu ofMỹ the Americasnguồn havegốc theirhọ maternalngoại ancestrytừ tracedmột backvài todòng ahọ fewtại foundingĐông lineagesÁ, from Eastnhững Asia,người whichđã wouldđến havechâu arrivedMỹ viatheo theeo biển [[Bering strait]]. AccordingTheo tonghiên thiscứu study,này itthì is probablelẽ thattổ thetiên ancestorsthổ ofdân thechâu NativeMỹ Americansđã would havelại remainedvùng foreo abiển timeBering inmột thethời region of the [[Bering Strait]]gian, aftersau whichđó therehọ woulddi havechuyển beensang aBắc rapidMỹ movementrồi ofđi settlingnhanh ofxuống theNam Americas, taking the founding lineages to [[South America]]Mỹ..
 
Các nghiên cưu ngôn ngữ học cũng đồng quan điểm với những nghiên cứu gen học, với những vết ngôn ngữ cổ xưa có thể được tìm thấy trong các ngôn ngữ nói tại [[Siberia]] và trong những ngôn ngữ nọi tại châu Mỹ.<ref name="plosone.org"/>
Linguistic studies have backed up genetic studies, with ancient patterns having been found between the languages spoken in [[Siberia]] and those spoken in the Americas.<ref name="plosone.org"/>
 
TwoHai 2015nghiên autosomalcứu DNAgen geneticnăm studies2015 confirmedxác thenhận Siberiannguồn originsgốc ofSiberia thecủa Nativesthổ ofdân thechâu AmericasMỹ. HoweverTuy nhiên, một đặc điểm tương anđồng ancientđược signalphát ofhiện sharedgiữa ancestrynhững withthổ thedân Nativeschâu ofÚc Australia andngườ Melanesia wasas detected among the Natives of the [[Amazon region]]. The migration coming out of [[Siberia]] would have happened 23000 years ago.<ref>{{cite web |url=https://www.sciencemag.org/content/349/6250/aab3884.abstract|title=Genomic evidence for the Pleistocene and recent population history of Native Americans| author=Raghavan |format=pdf |work= |date=21 August 2015|access-date=6 October 2015 |quote= |display-authors=etal}}</ref><ref>{{cite web |url= http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7567/full/nature14895.html |title=Genetic evidence for two founding populations of the Americas|format=pdf |work= |date=21 July 2015|access-date=7 October 2015 |quote= }}</ref>
 
==Các di chỉ khảo cổ==
167

lần sửa đổi