Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Bản mẫu”

 
Để đổ mã nguồn của bản mẫu vào mã nguồn của bài viết, chúng ta viết:
:<code><nowiki>{{thế:tên bản mẫu|tham=giá trị}}</nowiki></code>hay <code><nowiki>{{subst:tên bản mẫu|tham=giá trị}}</nowiki></code>
 
Sau khi lưu trang, mã nguồn của bản mẫu (sau khi các tham đã được gắn giá trị tương ứng) sẽ được thay chỗ cho đoạn viết trên. Với cách dùng này, mọi sửa chữa bản mẫu sau này sẽ không ảnh hưởng đến bài viết nữa.
 
====Đổ mã nguồn hồi quy (khi bản mẫu dùng bản mẫu khác)====
 
== Mẹo nhỏ ==
Hãy thử nghiệm tại [[Bản mẫu:Thử]] trước khi viết bản mẫu.
 
==Xem thêm==
4.380

lần sửa đổi