Khác biệt giữa các bản “Sự sôi”

AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:11.6896686
(AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:11.6896686)
{{wikify}}
{{thiếu nguồn gốc}}
'''Sự sôi''' là quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi. Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất, chất khí trên mặt thoáng: áp suất khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại
 
Nhiệt hóa hơi
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Thể loại:Kỹ thuật nấu ăn]]
[[Thể loại:Chất khí]]
[[Thể loại:Truyền nhiệt]]