Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Hạt giống đỏ”

[[Thành viên:Tony0616|Tony0616]] ([[Thảo luận Thành viên:Tony0616|thảo luận]])
: Hạt giống đỏ có phải là con cháu của nhân vật thật sự quan trọng được cơ cấu vào vị trí cũng rất quan trọng? Còn danh sách như như Tony đưa đầy rẫy cả xã hội. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 12:46, ngày 19 tháng 5 năm 2016 (UTC)
:: Những người trong danh sách là con/cháu của những nhân vật quan trọng (Bí thư, Chủ tịch tỉnh hoặc tương đương trở lên). Những người này được giao các trọng trách khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều khả năng trong tương lai họ sẽ còn lên cao hơn. Do đó họ có thể xem là hạt giống đỏ của tương lai. [[Thành viên:Tony0616|Tony0616]] ([[Thảo luận Thành viên:Tony0616|thảo luận]])
815

lần sửa đổi