Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Điều lệ”

dời bỏ quy định về phiếu trắng
(Chuyển toàn bộ "Bãi miễn điều phối viên" (trong cái quy định vốn được copy nguyên văn đến từng lỗi chính tả từ Điều lệ bầu Bảo quản viên) sang lập Điều lệ bất tín nhiệm điều phối viên.)
(dời bỏ quy định về phiếu trắng)
# Điều kiện cần để tự ứng cử hoặc được đề cử trở thành điều phối viên Wikipedia tiếng Việt là đã đăng ký thành viên Wikipedia tiếng Việt ít nhất là 6 tháng) đã thực hiện ít nhất 1500 sửa đổi.
# Thời gian bầu cử là 1 tháng. Sau 1 tháng nếu như ứng cử viên không hội đủ số phiếu thì xem như là thất cử và phải chờ ít nhất 1 tháng nữa mới có thể tái ứng cử.
# Một ứng cử viên sẽ trở thành điều phối viên sau cuộc bỏ phiếu nếu thoả mãn 2 điều kiện sau: 1) tổng số phiếu hợp lệ trong cuộc bầu cử phải '''lớn hơn''' 10 phiếu (tính cả phiếu trắng) và 2) số phiếu '''thuận''' ('''đồng ý, ủng hộ''') phải chiếm ít nhất '''2/3''' tổng số phiếu '''thuận và chống''' (không tính phiếu trắng)<ref>[[Wikipedia:Biểu quyết/Hiệu lực của phiếu trắng]]</ref>.
 
Các điều lệ khác liên quan:
# Một lá phiếu hợp lệ là một lá phiếu của thành viên đã [[Wikipedia:Đăng nhập|đăng nhập]], nêu rõ '''thuận''' hay '''chống''' (hoặc '''trắng''') và được ký tên kèm theo (''Bạn có thể sử dụng mã <code>~~<!-- bốn dấu ngã -->~~</code> (bốn dấu ngã) để ký tên như vậy.'')
# Người bỏ phiếu chống phải cho biết lý do chống một cách rõ ràng để ứng cử viên có thể biện hộ.
# Ứng cử viên nên cho biết lý do tại sao muốn trở thành điều phối viên để các thành viên khác có thể dựa theo đó mà bỏ phiếu.
25.825

lần sửa đổi