Khác biệt giữa các bản “Danh sách phim TVB năm 2014”

không có tóm lược sửa đổi
|-
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Công chiếu
!align=center width=16% bgcolor="silver"| Tên phim
!align=center width=15% bgcolor="silver"| Tên phim tiếng Anh
!align=center width=5% bgcolor="silver"| Số tập
!align=center width=34% bgcolor="silver"| Diễn viên
|-
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Công chiếu
!align=center width=16% bgcolor="silver"| Tên phim
!align=center width=15% bgcolor="silver"| Tên phim tiếng Anh
!align=center width=5% bgcolor="silver"| Số tập
!align=center width=34% bgcolor="silver"| Diễn viên
| Return of the Silver Tongue
| <center>25</center>
| [[Quách Tấn An]], [[Điền NhịNhụy Ni]], [[Hoàng Thúy Như]], [[Mạch Trường Thanh]], [[Lâm Hiểu Phong]], [[Cheung Kwok-keung]], [[Trịnh Tuấn Hoằng]], [[Whitney Hui]], [[Vương Quân Hinh]], [[Rachel Kan]], [[Yu Yeung]], [[Yu Chi-ming]], [[Tuyết Ni]]
| <center>25.24</center>
| Lịch sử
|-
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Công chiếu
!align=center width=16% bgcolor="silver"| Tên phim
!align=center width=15% bgcolor="silver"| Tên phim tiếng Anh
!align=center width=5% bgcolor="silver"| Số tập
!align=center width=34% bgcolor="silver"| Diễn viên
| Black Heart White Soul
| <center>30</center>
| [[Quách Tấn An]], [[Ngô Trác Hy]], [[Điền NhịNhụy Ni]], [[Thương Thiên Nga]], [[Lý Tử Hùng]], [[Trương Kế Thông]], [[Lý Á Nam]], [[Trần Trí]]
| <center>26</center>
| Tội phạm, Thriller
|-
!align=center width=8% bgcolor="silver"| Công chiếu
!align=center width=16% bgcolor="silver"| Tên phim
!align=center width=15% bgcolor="silver"| Tên phim tiếng Anh
!align=center width=5% bgcolor="silver"| Số tập
!align=center width=34% bgcolor="silver"| Diễn viên
1.124

lần sửa đổi