Khác biệt giữa các bản “Vụ tấn công Quảng trường Thiên An Môn 2013”

Trang mới: “Là vụ đánh bom xe vào quảng trường Tiananmen do những nhà cách mạng Uyghur thực hiện để chống lại sự chiếm đóng của Beijin…”
(Trang mới: “Là vụ đánh bom xe vào quảng trường Tiananmen do những nhà cách mạng Uyghur thực hiện để chống lại sự chiếm đóng của Beijin…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh