Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
==Hệ tọa độ==
Trong thực tế, đặc biệt là các ngành [[giao thông vận tải]], [[quân sự|qu]], [[hàng hải]], [[dầu khí]], [[địa lý]]… vị trí của một điểm trong không gian ba chiều thường được biểu thị thông qua một [[hệ tọa độ]], phổ biến gồm có [[hệ tọa độ Descartes]], [[hệ tọa độ cầu]], hệ tọa độ trụ…<ref>[http://electron9.phys.utk.edu/vectors/3dcoordinates.htm 3D Coordinates Sytem], UTK.edu</ref>
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh