Nad 9x

Gia nhập ngày 6 tháng 5 năm 2006
không có tóm lược sửa đổi
n
{{col-begin}}
{{col-2}}
{{9X}}<br>{{Tổng số lần sửa đổi|999912000}}
{{col-2}}{{Thành viên yêu thích Michael Jackson}}<br>{{Thành viên yêu thích Madonna}}
{{col-end}}
 
<center>
==Đóng góp chínhchọn lọc==
{| class="wikitable"
|-
| [[Selena]]
| [[30 tháng 3]], [[2009]]
|-
| [[Danh sách album quán quân năm 2008 tại Mỹ]]
|
|-
| [[Danh sách đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 2008 (Mỹ)]]
|
|}
 
13.564

lần sửa đổi