Khác biệt giữa các bản “Dận Tự”

n
đừng đưa nhân vật hư cấu của phim vớ vẩn vào bài viết tiểu sử
n
n (đừng đưa nhân vật hư cấu của phim vớ vẩn vào bài viết tiểu sử)
| father = [[Khang Hi|Hoàng đế Khang Hi]]
| mother = Lương phi Vệ thị
| spouse = '''Đích phúc tấn''':<br>Quách Lạc La Lạc Tình Xuyênthị<br>'''Trắc phúc tấn''':<br>Trương thị<br>Mao thị| issue = Hoằng Vượng
| house = [[Ái Tân Giác La|Gia tộc Ái Tân Giác La]]
| full name = Ái Tân Giác La Dận Tự<br>(愛新覺羅·胤禩)