Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
***[[Phạm Bình Minh]]
**[[Chính phủ Việt Nam#Danh sách lãnh đạo các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ (2011-2016)|Các Bộ và cơ quan ngang Bộ]]
***[[Bộ_(Chính_phủ_Cộng_hòa_Xã_hội_Chủ_nghĩa_Việt_Nam)#C.C6.A1_c.E1.BA.A5u.2C_T.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c|Cơ cấu, tổ chức của Bộ]]
*** [[Văn phòng Chính phủ (Việt Nam)|Văn phòng Chính phủ]]
*** [[Thanh tra Chính phủ (Việt Nam)|Thanh tra Chính phủ]]
*** [[Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh]]
----
*[[Ủy ban Nhân dân]]
Người dùng vô danh