Khác biệt giữa các bản “Sửa đổi hiến pháp”

không có tóm lược sửa đổi
Một '''tu chính án hiến pháp''' (sửa đổi hiến pháp) là một sự thay đổi trong [[hiến pháp]] của một quốc gia hay của một bang (Ví dụ các tiểu bang của Mỹ). Trong các nền pháp lý có hiến pháp "cứng rắn" hay "vững chắc", các sửa đổi cần có một quy trình đặc biệt khác với quy trình được dùng để ban hành luật thông thường. Đây là đoạn sửa.
 
== Các quy trình sửa đổi hiến pháp ==
Người dùng vô danh