Khác biệt giữa các bản “Quyền dân sự và chính trị”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Quyền Dân sự và Chính trị''' (còn gọi là '''Dân quyền''' hay là '''Quyền công dân''') là các quyền bảo vệ sự tự do cá n…”)
 
'''Quyền Dân sự và Chính trị''' (còn gọi là '''Dân quyền''' hay là '''Quyền công dân''') là các quyền bảo vệ sự [[tự do]] [[cá nhân]] khỏi sự xâm phạm của các [[chính phủ]], và bảo vệ các tổ chức xã hội và cá nhân. Họ đảm bảo khả năng của một người để tham gia vào đời sống dân sự và chính trị của xã hội và nhà nước không có phân biệt đối xử hay đàn áp. Quyền này đảm bảo khả năng của một người để được tiếp cận và tham gia vào [[Xã hội dân sự|đời sống dân sự]] và chính trị của xã hội và nhà nước không được có phân biệt đối xử hay đàn áp.
 
Quyền dân sự nói chung được hiểu là chỉ những quyền liên quan đến các mối quan hệ giữa [[công dân]] và [[nhà nước]], và ít liên quan đến những quan hệ giữa người dân với nhau.
 
Quyền dân sự bao gồm việc bảo đảm tính toàn vẹn của thể chất và tinh thần, cuộc sống và an toàn; bảo vệ khỏi mọi sự [[phân biệt đối xử]] trên những cơ sở như [[chủng tộc]], [[giới tính]], [[Bản dạng giới|nhân dạng giới tính]], biểu hiện giới tính tự chọn, [[Rối loạn định dạng giới|định dạng giới]], nguồn gốc quốc gia, màu da, tuổi, [[Đảng phái chính trị|quan hệ chính trị]], [[thiên hướng tình dục]], [[sắc tộc]], [[tôn giáo]], hoặc tình trạng [[khuyết tật]];;<ref>The Civil Rights act of 1964, [http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=97 ourdocuments.gov]</ref><ref>Americans with Disabilities Act of 1990, [http://www.access-board.gov/about/laws/ada.htm accessboard.gov]</ref><ref>Summary of LGBT civil rights protections, by state, at Lambda Legal, [http://www.lambdalegal.org/states-regions/ lambdalegal.org]</ref> và quyền cá nhân như [[quyền riêng tư]], quyền [[tự do tư tưởng]] và nhận thức, [[tự do phát biểu]], [[tự do tôn giáo]], [[Tự do báo chí|báo chí]], [[tự do hội họp và lập hội]] và [[Quyền tự do đi lại|quyền tự do đi lại]].