Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Thay đổi quy định BVT”

#{{OK}} Quy định cũ rất bất cập, rất cần thiết đưa ra quy định mới như nêu trên.[[Thành viên: Goodmorninghpvn| Morning]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 02:07, ngày 13 tháng 5 năm 2016 (UTC)
#{{OK}} Đồng ý cần khuyến khích thành viên cải thiện càng nhiều bài thành BVT càng tốt. [[Thành viên:Nguyentrongphu|Nguyentrongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|thảo luận]]) 05:49, ngày 13 tháng 5 năm 2016 (UTC)
#{{OK}} Đồng ý. Không nên có con số cứng nhắc trong các quy định kiểu này, vì các bài viết thiên hình vạn trạng, sẽ không lường hết được mọi trường hợp.[[Thành viên:La communista|La communista]] ([[Thảo luận Thành viên:La communista|thảo luận]]) 22:33, ngày 24 tháng 5 năm 2016 (UTC)
 
==Trắng==