Khác biệt giữa các bản “Quyền dân sự và chính trị”

không có tóm lược sửa đổi
'''Quyền Dân sự và Chính trị''' (còn gọi là '''Dân quyền''' hay là '''Quyền công dân''') là các quyền bảo vệ sự [[tự do]] [[cá nhân]] khỏi sự xâm phạm của các [[chính phủ]], và bảo vệ các [[tổ chức xã hội]] và cá nhân. Họ đảm bảo khả năng của một người để tham gia vào đời sống dân sự và chính trị của xã hội và nhà nước không có phân biệt đối xử hay đàn áp. Quyền này đảm bảo khả năng của một người để được tiếp cận và tham gia vào [[Xã hội dân sự|đời sống dân sự]] và chính trị của xã hội và nhà nước không được có phân biệt đối xử hay đàn áp.
 
Quyền dân sự nói chung được hiểu là chỉ những quyền liên quan đến các mối quan hệ giữa [[công dân]] và [[nhà nước]], và ít liên quan đến những quan hệ giữa người dân với nhau.