Khác biệt giữa các bản “Vân Đài nhị thập bát tướng”

n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Tướng nhà Hán bằng Nhân vật quân sự nhà Hán)
'''Vân Đài nhị thập bát tướng''' ([[chữ Hán]]: 云台二十八将) là 28 viên đại tướng đã phò tá đắc lực [[Hán Quang Vũ Đế|Hán Quang Vũ đế]] trong quá trình kiến lập nhà [[Nhà Hán#Sự trỗi dậy và sụp đổ của nhà Đông Hán|Đông Hán]].
 
===Hoàn cảnh quá khứ ===
== Diệt quần hùng, thống nhất quốc gia ==
Cuối thời Tân đầu thời Đông Hán, sau khi Vương Mãng và quân Xích Mi bị chinh phục vẫn còn 11 lực lượng cát cứ chống đối Hán Quang Vũ đế:
# [[Lưu Vĩnh]] là tôn thất nhà Hán, cháu 8 đời dòng trưởng của Lương Hiếu vương – con Hán Văn Đế, chiếm cứ 20 thành ở Sơn Đông, Giang Tô, Hà Nam, An Huy; tự xưng là thiên tử nối ngôi nhà Hán
# [[Trương Bộ]] ở Lang Nha, giữ 12 quận ở miền trung Sơn Đông, liên minh với Lưu Vĩnh, xưng là Tề Vương
# [[Đổng Hiến]] chiếm Thanh Đàm ở đông nam Sơn Đông, cũng liên minh với Lưu Vĩnh, tự xưng là Hải Tây vương
# [[Lư Phương]] chiếm giữ Ngũ Nguyên, Sóc Phương, Vân Trung, Nhạn Môn thuộc Nội Mông và bắc Thiểm Tây, Sơn Tây, Cam Túc ở phía tây bắc, liên kết với Hung Nô, tự xưng là Thiên tử.
# [[Lý Hiến]] chiếm Lư Giang phía đông nam, tự xưng Hoài Nam vương
# [[Tần Phong]] chiếm Kinh châu ở phía nam, tự xưng là Sở Lê Vương
# [[Bành Sủng]] là tướng của Lưu Tú làm phản năm 26, tự xưng là Yên vương, chiếm bắc Hà Bắc và Liêu Ninh
# [[Công Tôn Thuật]] chiếm cứ đất Thục lập nước Thành gia, xưng là Bạch đế.
# [[Ngôi Hiêu|Quỳ Ngao]] chiếm Lũng Tây, đông nam Cam Túc, xưng vương
# [[Điền Nhung]] chiếm Di Lăng
# [[Đậu Dung]] chiếm 5 quận ở Hà Tây
Sau chiến tranh liên miên, cuối cùng Hán Quang Vũ đế cùng với các chư hầu cũng thống nhất được toàn bộ Trung Hoa.
 
==Ghi nhớ công thần==