Khác biệt giữa các bản “Vân Đài nhị thập bát tướng”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Hoàn cảnh quá khứ ==
== Diệt quần hùng, thống nhất quốcgiang giasơn ==
Cuối thời Tân đầu thời Đông Hán, sau khi Vương Mãng và quân Xích Mi bị chinh phục vẫn còn 11 lực lượng cát cứ chống đối Hán Quang Vũ đế:
# [[Lưu Vĩnh]] là tôn thất nhà Hán, cháu 8 đời dòng trưởng của Lương Hiếu vương – con Hán Văn Đế, chiếm cứ 20 thành ở Sơn Đông, Giang Tô, Hà Nam, An Huy; tự xưng là thiên tử nối ngôi nhà Hán