Khác biệt giữa các bản “Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo
* [[Trương Hòa Bình]] - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ
* [[Nguyễn Văn Quyền]] - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
; Ủy viên
* [[Uông Chu Lưu]] - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
* [[Tô Lâm]] - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
* [[Lê Minh Trí]] - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
* [[Nguyễn Hòa Bình]] - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao
* [[Lê Minh Trí]] - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
* [[Lê Thành Long]] - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
* [[Nguyễn Thành CungChiêm]] - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
* [[Đào Việt Trung]] - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
* [[Lê Thị Nga]] - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội
* [[Nguyễn Khắc Định]] - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội
* [[PhạmNguyễn QuốcVăn AnhQuyền (sinh 1953)|Nguyễn Văn Quyền]] - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
* [[Đỗ Thúcngọc AnhThịnh|Đỗ Ngọc Thịnh]] - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
; Ủy viên chuyên trách
* PGS-TS Nguyễn Tất Viễn - Nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp 2003-2008,Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp
570

lần sửa đổi