Khác biệt giữa các bản “Nanh Trắng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| release_date = 5-8-07
| english_release_date =
| media_type = In ([[Ra từng kỳ (văn học)|Ra từng kỳlkỳ]], [[Bìa cứng]] & [[Bìa giấy]])
| pages = 272 ''(2001 Scholastic paperback)''
| isbn = NA <!-- Released before ISBN system implimented -->