Tranngocnhatminh

Gia nhập ngày 12 tháng 3 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
|<div style="float:center;border:solid #00FF00 1px;margin:1px;">
{| cellspacing="0" style="width:238px;background:#FFFF00;"
| style="width:40px;height:40px;background:#00FF00;text-align:center;font-size:14pt;" | [[Tập tin:Nuvola mathsVenn_A_intersect_B.svg|45px]]
| style="font-size:8pt;padding:4pt;line-height:1.25em;" | Thành viên này yêu thích '''[[Toán học]]'''.
[[Thể loại:Thành viên yêu thích toán học]]
4.380

lần sửa đổi