Khác biệt giữa các bản “Bê tông”

không có tóm lược sửa đổi
không là no,bê tông là một thành phần dính.Kết luận là bê tông là nó rất dính,nó có những hạt rất nhỏ như cát.Nếu gặp nước,nó sẽ loãng ra,và nếu để nó lâu giờ,nó sẽ dính{{chú thích trong bài}}
[[Tập tin:Concrete pouring 0020.jpg|nhỏ|phải|250px| Đổ bê tông nền]]
 
10

lần sửa đổi