Khác biệt giữa các bản “Vũ Đình Liên”

Đồng sáng lập hội hút cần tại Việt Nam những năm đầu kháng chiến trong lúc bí thơ
 
Từng counter #S trong 1 thời gian dài , bet kèo nào ăn kèo đấy , 1 tậpbài thơ ăn 3 tậpbài thơ ,kéo tất cả bet thủ về đê
 
== Tác phẩm ==
Người dùng vô danh