Khác biệt giữa các bản “Thượng viện”

n (→‎Thượng viện tại một số quốc gia: AlphamaEditor, General Fixes)
{{ chú thích trong bài}}
==Đặc điểm của thượng viện==
Thượng viện có vài điểm sau khác với [[hạ viện]].
* Thượng viện có ít quyền lực hơn hạ viện.
* Chỉ những vấn đề lập pháp hạn chế, như thay đổi hiến pháp, mới cần sự chấp thuận của thượng viện.
Người dùng vô danh