Khác biệt giữa các bản “Henry III của Anh”

không có tóm lược sửa đổi
| name = Henry III
| image = Henry III funeral head.jpg
|caption = EffigyHình ofđiêu Kingkhắc vua Henry III ở [[nhàtu nguyệnviện Westminster]], c. 1272
| succession = [[ListDanh ofsách Englishvua monarchsAnh#House ofNhà Plantagenet|King ofVua EnglandAnh]]
| moretext = [[Styles of English sovereigns|(more...)]]
| reign = 19 tháng 10 năm 1216 – {{nowrap|16 November 1272}}
Người dùng vô danh