Khác biệt giữa các bản “Điểu long răng khía”

Tẩy trống trang
(Trang mới: “Troodontidae, còn gọi là Trodon, là một giống khủng long bay nhảy cỡ nhỏ chỉ hơn con sói xám lớn một chút. Giống khủng lông này có ...”)
 
(Tẩy trống trang)
Troodontidae, còn gọi là Trodon, là một giống khủng long bay nhảy cỡ nhỏ chỉ hơn con sói xám lớn một chút. Giống khủng lông này có vài đặc điểm giống chim. Loài này có tốc độ rất cao, chuyên rình rập ăn cắp trứng của loài khác.
145

lần sửa đổi