Hai Dang Quang

Gia nhập ngày 18 tháng 5 năm 2006
Thêm chi tiết cá nhân
(Thêm chi tiết cá nhân)
(Thêm chi tiết cá nhân)
|}
----
''"Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ và cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đểuđều thuộc về Cha đời đời! A-men!"'' [[:en:Jesus|Chúa Giê-Xu]].
 
----
1.779

lần sửa đổi