Khác biệt giữa các bản “RAID”

→‎RAID 5: Sửa thông tin sai lệch về RAID 5
(→‎RAID 5: Sửa thông tin sai lệch về RAID 5)
 
=== RAID 5 ===
RAID 5 là sự cải tiến của RAID 0 nhưng ,thêmcung (ítcấp nhất) mộtchế khôi đĩaphục cứngdữ chứaliệu, thôngcác tinParity dùng thểđể khôi phục lại dữ liệu đãđược phân hỏngbố củađồng đều trên tất cả các ổ đĩa cứng RAID 0. Giả sử dữ liệu A được phân tách thành 3 phần A1, A2, A3 ''(Xem hình minh hoạ RAID 35)'', khi đó dữ liệu được chia thành 3 phần chứa trên các ổ đĩa cứng 0, 1, 2 (giống như RAID 0). Phần ổ đĩa cứng thứ 3 chứa dữParity liệu(Ap) của tấtA1 cảA2 A3 để khôi phục dữ liệu có thể sẽ mất ở ổ đĩa cứng 0, 1, 2. GiảDữ sửliệu B đĩađược cứngchia 1thành B1 B2 B3 và Parity của nó hỏngBp, hệtheo thốngthứ vẫntự hoạtB1 độngB2 bìnhB3 thườngđược cholưu đếntrữ khitại thay thế0 1 3, và Bp được lưu trữ tại ổ 2. Các Parity được lưu trữ tuần tự trên các ổ đĩa cứng này. SauRAID khi5 gắncho nóngphép tối đĩađa có 1 ổ cứng mớibị chết tại một thời điểm, nếu có nhiều hơn 1 ổ cứng bị chết tại một thời điểm thì toàn bộ dữ liệu lạicoi đượcnhư khôimất phụchết. trởRAID về5 cũng yêu cầu cácđĩacứng 1tham nhưgia trướcRAID khiphải bịdung lượng bằng hỏngnhau.
 
Dung lượng chính xác cuối cùng của RAID 5 được tính bằng cách: (Dung lượng của 1 ổ cứng)x(Số lượng các ổ cứng tham gia RAID) - (Dung lượng 1 ổ cứng)
 
Yêu cầu tối thiểu của RAID 5 là có ít nhất 3 ổ đĩa cứng.
Người dùng vô danh