Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Tiền Giang”

n (Thay đổi khẩu hiệu của trường.)
 
==Các khoa==
# Khoa Khoa học Tự bảnnhiên
# Khoa Khoa học xã hội và nhân văn
# Khoa Kỹ thuật Công nghiệp
## Bộ môn Điện- Điện tử
##Bộ môn Cơ khí
##Bộ môn Công nghệ May
#Khoa Kỹ thuật Xây dựng
#Khoa Công nghệ Thông tin
#Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp & Công nghệ thực phẩm
#Khoa Sư phạm
#Khoa NgoạiKinh ngữtế- Luật
#Khoa Kinh tế Xã hội
#Khoa Lý luận chính trị
#Giáo dục thể chất và quốc phòng
 
==Các trung tâm và ban==
4

lần sửa đổi