Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tôn Hoàn”

 
==Hoạt động chính trị==
===Sáng lập Đại Việt Quốc dân Đảng===
Khi quân Nhật tiếng vào [[Bán đảo Đông Dương|Đông Dương]], họ đã hậu thuẫn cho một số đảng phái chính trị chống Pháp, trong đó có Đại Việt Quốc dân Đảng. Năm 1944, Đại Việt Quốc Dân Đảng kết hợp với [[Đại Việt Quốc xã]], [[Đại Việt Duy dân]], [[Đại Việt Dân chính]] thành lập một mặt trận chung với tên gọi là Đại Việt Quốc gia Liên minh với mục đích liên kết với Nhật để đánh Pháp. Về sau, còn có thêm sự gia nhập của Tân Việt Nam Quốc dân Đảng. Khi [[Chiến dịch Đông Dương (1945)|Nhật đảo chánh Pháp]] vào ngày [[9 tháng 3]] năm 1945, Đại Việt Quốc gia Liên minh đứng ra lập Ủy ban Chính trị Bắc Kỳ mong tiếp quản quyền điều hành từ tay người Nhật. Tuy nhiên [[Đế quốc Nhật Bản|chính phủ Tokyo]] chọn duy trì thể chế quân chủ của triều đình Huế và cho thành lập chính phủ [[Trần Trọng Kim]]. [[Thủ tướng]] Trần Trọng Kim cho lập Ủy ban Giám đốc Chính trị Miền Bắc, trong đó có sự tham gia của [[Hoàng Đạo (nhà văn)|Nguyễn Tường Long]] là một lãnh đạo của Đại Việt Quốc gia Liên minh, với nhiệm vụ ổn định tình hình ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, trước khi Ủy ban kịp hoạt động thì lực lượng [[Việt Minh]] đã giành được chính quyền, vua Bảo Đại tuyên bố [[thoái vị]] khiến Ủy ban mất cơ sở hoạt động, phải giải tán. Đại Việt Quốc gia Liên minh cũng tan rã vì các đảng thành viên không nhất trí quan điểm hành động trong giai đoạn mới.