Khác biệt giữa các bản “Tuần lộc”

không có tóm lược sửa đổi
* ''†R. t. dawsoni''
* ''†R. t. eogroenlandicus''
 
== Các loài tuần lộc ==
[[Tuần lộc núi]]
 
[[Tuần lộc rừng di cư]]
 
[[Tuần lộc rừng Phần Lan]]
 
[[Tuần lộc đất]]
 
[[Tuần lộc Bắc Cực]]
 
[[Tuần lộc Rudolph Mũi đỏ]]
 
[[Tuần lộc Porcupine]]
 
[[Tuần lộc Dawson]]
 
[[Tuần lộc Svalbard]]
 
== Hình ảnh ==
Người dùng vô danh