Khác biệt giữa các bản “Hán Hoàn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
 
Vì Hoàn Đế không có con, Đậu hoàng hậu cùng cha là Đậu Vũ lập cháu 5 đời của [[Hán Chương Đế]], con của Giải Độc đình hầu Lưu Trường là Lưu Hoằng lên ngôi, tức là [[Hán Linh Đế]].
 
== Gia quyến ==
* Thân phụ: Lãi Ngu hầu Lưu Ký
* Thân mẫu: Yên phu nhân
* Hậu phi:
# Ý Hiến hoàng hậu [[Lương Nữ Oánh]] (懿獻皇后梁女瑩, ? - [[159]]), em gái của Lương thái hậu và Lương Ký, đính hôn với Hoàn Đế từ khi ông còn là Ngô Lễ hầu. Do thân thế hiển hách nên được độc sủng và sống xa hoa tronc cung. Sau khi mất bị Hoàn Đế truy phế, cải táng thành mộ Quý nhân (贵人).
# [[Đặng Mãnh Nữ|Đặng hoàng hậu]] (鄧皇后, ? - [[165]]), tên thật Đặng Mãnh Nữ, con gái Đặng Hương (鄧香), quan chức trong triều và là anh em họ với [[Hòa Hi Đặng hoàng hậu|Hoà Hi Đặng hoàng hậu]]. Bị phế và qua đời năm [[165]] do thường xuyên gièm pha Quách quý nhân, sủng phi của Hán Hoàn Đế.
# Hoàn Tư hoàng hậu Đậu Diệu (桓思皇后竇妙; ? - [[172]]), con gái [[Đậu Vũ]], quan đại thần trong triều. Mất năm 172.
# Quách quý nhân
# Điền quý nhân
 
== Xem thêm ==