Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Cước chú”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Bản mẫu <code>{<nowiki>{</nowiki>ref|<var>tên liên kết</var>}}</code> để ghi lại liên kết đến nguồn tham khảo cho chú thích giữa đoạn văn. Ở đây <var>tên liên kết</var> cho biết của chú thích ứng với tài liệu nào trong danh mục tài liệu tham khảo. Ví dụ:
 
:<code><nowiki>Khoảng năm <nowiki>[[208 TCN]]</nowiki>,<nowiki>{{ref|no1}}</nowiki> <nowiki>[[Triệu Đà]]</nowiki> - vua nước Nam Việt - tung quân đánh chiếm Âu Lạc. Cuộc kháng cự của An Dương Vương thất bại, nhà nước Âu Lạc bị xóa sổ.</nowiki></code>
 
Sẽ cho:
 
:Khoảng năm [[208 TCN]],{{ref|no1}} [[Triệu Đà]] - vua nước Nam Việt - tung quân đánh đi chiếm Âu Lạc. Cuộc kháng cự của An Dương Vương thất bại, nhà nước Âu Lạc bị xóa sổ.
 
Bản mẫu <code>{<nowiki>{</nowiki>note|<var>tên liên kết</var>}}</code> đánh dấu vị trí của tài liệu tham khảo. Ở đây ''tên liên kết'' cho biết của chú thích ứng với tài liệu nào trong danh mục tài liệu tham khảo. Ví dụ:
4.380

lần sửa đổi