Khác biệt giữa các bản “Thiện nhượng”

(→‎Ảnh hưởng: (đã có bài viết trên wiki thì dã là nguồn vững chắc nhất rồi))
{{main|Danh sách những cuộc nhường ngôi trong lịch sử Nhật Bản và Lưu Cầu}}
{{main|Danh sách những cuộc nhường ngôi trong lịch sử Triều Tiên và Hàn Quốc}}
*Năm 1777, tại [[Indonesia|Nam Dương quần đảo]], [[La Phương Bá]] xây dựng nên chính thể cộng hòa Lanđầu Phươngtiên ở Châu Á, áp dụng hình thức dân chủ tổng tuyển cử kết hợp truyền thừa thiện nhượng. Theo đó, vị nguyên thủ đương nhiệm trước khi từ chức sẽ tiến cử một thuộc hạ kế vị mình để đa số công dân phê chuẩn, nguyên tắc này là: ''khi có việc quan trọng của quốc gia thì mọi quyết định đều phải thông qua hội nghị đại chúng của các công dân.'' 
{{main|Cộng hòa Lan Phương}}
*Năm 2013, thông cáo nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng cuộc chuyển giao quyền lực giữa các lãnh đạo tối cao của họ mang màu sắc thiện nhượng hiện đại.<ref>[http://news.wenweipo.com/2013/05/02/IN1305020034.htm 求是:中國最高權更替有禪讓色彩]</ref> Phương châm đó là: ''Một đảng lãnh đạo, toàn quốc tuyển bạt, bồi dưỡng lâu dài, nhiệm kỳ hạn chế, định kỳ thay đổi''.
44

lần sửa đổi